Onze manier van werken

Allereerst inventariseren wij uw wensen en uw situatie. Daarna nemen wij uw huidige verzekeringspakket onder de loep. Passen uw verzekeringen nog wel bij uw huidige omstandigheden? Of bent u misschien zelfs over-verzekerd? Wij adviseren u welke risico’s u het beste kunt verzekeren. Eventueel adviseren wij u (een deel) van uw huidige verzekeringspakket aan te passen. Wij bemiddelen bij nieuwe verzekeringen en verzorgen voor u de aanvraag. Vervolgens controleren wij uw polissen en beheren uw verzekeringspakket. In geval van schade verzorgen wij het contact met de verzekeringsmaatschappij en behartigen daar uw belangen. Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden en het privacy statement van toepassing. U vindt deze onder de downloads.

Pakketkorting

Onze particuliere relaties profiteren bij drie of meer verzekeringen van een pakketkorting. Daarbij is het mogelijk om zonder extra kosten uw premiebetaling in maandelijkse termijnen te voldoen.

Onafhankelijk advies

Wij verlenen onze diensten volgens de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI). Adviesbureau Peter van Leeuwen is absoluut onafhankelijk. Wij zijn vrij om te kiezen met welke verzekeraar wij zaken doen. Daardoor kunnen wij u altijd de oplossing bieden die het beste bij uw wensen en uw situatie past.

Onze inkomsten

Wij worden op de volgende wijze beloond voor onze adviezen:

  • Wij ontvangen van de verzekeraars provisie voor onze werkzaamheden. Alleen als een product daadwerkelijk is aangeschaft, ontvangen wij een provisie van de aanbieder.
  • Arbeidsongeschiktheidverzekeringen zijn provisievrij. Bij afsluiten brengen wij u in overleg een vergoeding in rekening.

Wij berekenen in de regel geen extra kosten voor onze diensten. In het geval dat wij dit wel doen, informeren wij u vooraf.

Klachten?

Vanzelfsprekend behartigen wij uw belangen zo goed mogelijk. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Dan horen wij dat natuurlijk graag en proberen we samen met u tot een oplossing te komen. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn behandeld, dan kunt u zich wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon 0900 355 22 48

Wij beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij de BAVAM, polis nummer 8585.

Meer weten? Download hier ons dienstverleningsdocument